Close

Publikace

Prezentace na konferenci DISP’19 Oxford

2. 5. 2019 Novinky, Publikace

Ve dnech 29. a 30. dubna jsme navštívili mezinárodní konferenci Renewable Energy and Smart Grid Forum RES’19, pořádanou St Hugh’s College, University of Oxford. Zde jsme prezentovali příspěvek s názvem „All-Sky Imaging: A way to Increase Solar Irradiance Forecasting Resolution [klikněte zde…]

Prezentace na veletrhu Amper 2019

12. 3. 2019 Novinky, Publikace

Dne 21. března prezentujeme snímač oblohy na fóru atumatizace, které se koná ve stánku časopisu Automa V 4.16. Téma přesně zní: Předpověď výroby fotovoltaických systémů pomocí skyimageru Představení různých typů předpovědí intenzity slunečního záření používané pro stanovení produkce fotovoltaických systémů. [klikněte zde…]

Poster na konferenci EU-PVSEC 2018

11. 9. 2018 Novinky, Publikace

Ve dnech 24. až 28. září proběhl 35. ročník evropské koference a výstavy o fotovoltaice a solární energii. Na konferenci jsme publikovali naše pokroky v oblasti predikce slunečního osvitu zejména v krátkodobém horizontu a prezentovali jsme naši novinku – snímač [klikněte zde…]