Close

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze

Našim cílem je mimo jiné komplexně řešit problematiku využití obnovitelných zdrojů jako náhrady klasických zdrojů energie v budovách v souladu s jednou z nejvyšších priorit Evropské unie – omezit emise CO2.

www.UCEEB.cz

Monitoring a řízení inteligentních budov

 • Implementujeme systémy pro adaptaci spotřeby energií dle stavu a ceny energie z vnější energetické sítě či dostupných obnovitelných zdrojů.
 • Zabýváme se konstrukcí hybridních solárních systémů.
 • Navrhujeme systémy prediktivního řízení s využitím inteligentní akumulace energie a jejího opětovného využití.
Web výzkumného oddělení

Laboratoř fotovoltaických systémů a energetiky

 • Analýza chování, sběr dat a predikce výnosů FV systémů

 • Analýza a monitoring chování hybridních FV systémů

 • Návrhy FV systémů pro mobilní aplikace

 • Testování FV měničů

Web laboratoře
Ing. Petr Wolf, Ph.D.

vedoucí fotovoltaické laboratoře

 • fotovoltaické systémy
 • řízení bateriových úložišť
 • energetika budov
RNDr. Vladislav Martínek

vedoucí PVF týmu

 • SW design
 • datová analýza
 • predikce časových řad
Ing. Marek Maška

programátor

 • databáze
 • webové služby
 • strategie řízení
Ing. Sofiane Kichou, Ph.D.

výzkum a vývoj

 • datová analýza
 • simulace
Barabara Stefanovska

výzkum a vývoj

 • počítačové vidění
 • zpracování obrazu
Azim Mazinani

programátor

 • hardware specialista
 • zpracování obrazu