Close

Stahování výroby

Výrobu fotovoltaického zdroje (FVE) předpovídá softwarový engine provozovaný UCEEB ČVUT jako služba (PVForecast). Ten podle parametrů FVE a předpovědi osvitu PVForecast odhadne výrobu v čase a uloží ji do databáze časových řad.

Co potřebujeme od Vás (vstupy): Parametry FVE pro kterou má být předpověď generována. Předávání je řešeno individuálně. Je možné přistupovat do části Vaší DB nebo si předávat automatizovaně soubor dat.

Co Vám poskytneme (výstup): API a přístup k databázi časových řad predikovaných výkonů daných FVE.

 

Vstupy

 • unikátní identifikátor FVE
  • poslouží k propojení databáze instalací (odběratele) s databází časových řad predikce (PVForecast)
 • zeměpisná lokace FVE
  • zeměpisná šířka, délka a nadmořská výška
  • stačí nám i PSČ (poradíme si)
  • slouží pro určení předpovědi PVForecast
 • sklon a orientace panelů
  • orientace = úhel natočení v horizontální rovině (jih=0°, západ = 90°, východ -90° atd.)
  • sklon = úhel odklonu od horizontální roviny
  • jedna FVE může být tvořena různými kombinacemi sklonů a orientací
  • zadávají se jednotlivě
 • maximální výkon [kWp]
  • plus výkonový koeficient (1 = plný výkon, 0 = odstávka FVE)
 • historická data výroby
  • nejsou nezbytná, ale výrazně pomohou zpřesnit predikci
  • poslouží jako učící sada vnější charakteristiky zdroje
 • další relevantní informace, které mohou být využity k upřesnění predikce výroby
  • nemusí být využity, pokud je predikční engine odhadne z historických dat

Předpokládá se, že odběratel provozuje více takových systémů a jejich parametry drží v databázi nebo jiné strojově čitelné struktuře. Abychom udrželi konzistenci dat, bude na straně PVForecast vytvořen konektor, který si z určeného rozsahu databáze odběratele vyčte aktuální parametry predikovaných FVE a bude je považovat za zadání. Podle tohoto zadání odhadne výrobu v budoucnu a uloží ji jako časovou řadu do vlastní databáze, kde budou odběrateli k dispozici pro čtení skrze API.

Pokud jsou k dispozici historická data, mohou být tato nebo jejich transformace částečně uchována na straně PVForecast v databázi časových řad v rozsahu potřebným pro učící funkce.

 

Výstupy

 • předpověď okamžitého výkonu
 • předpověď produkce energie v čase

 

InfluxDB

Pro uchování časových řad používáme široce podporovanou databázi Influx: https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/api-guide/

Pro přístup do UI nastavíme Váš email jako login. V UI si generujete API token pro strojový přístup dle potřeby. Token udržujte v tajnosti!

Load Data ->API Tokens

Pro komunikaci s API budete potřebovat identifikaci „Organization ID“.

[název Vaší organizace] -> About

Dále budete potřebovat identifikaci „bucketu“ s daty.

Load Data -> Buckets

Data jsou organizována do „measurements“ a podle „tagů“.