Close

13. 12. 2023

Jak PVForecast pomáhá řídit dům pro budoucnost v Omicích

Obecně k problematice využití elektřiny ze slunce
Fotovoltaické zdroje (dále jen FVE) obecně trpí nesoudobostí výroby a spotřeby. V období bezmračných slunečních dní, které jsou časté od jara do podzimu, vyrobí FVE nejvíce v poledních hodinách, ovšem spotřeba běžného obyvatele domu je nejvyšší spíše ráno a večer. Nejjednodušší řešení je prodávat přebytky do distribuční sítě (dále jen DS) nebo využívat nějakou formu virtuální baterie. Ovšem výkupní ceny jsou v době vysoké produkce z FVE velmi nízké a použití virtuální baterie je zatíženo distribučními poplatky. Jasným řešením je ukládání přebytků do vlastních baterií.

„Skutečně využívá váš energetický systém akumulaci energii efektivně, šetří Vám peníze nebo Vám je snad dokonce vydělává?“

Samozřejmě, že je to možné. Díky pokročilým inteligentním způsobům řízením spotřeby elektřiny na základě potřeb obyvatel a možností domu (odložené nabíjení elektromobilu, způsob vytápění atd.) lze dosáhnout optimálního využití bezplatné energie ze slunce a levné spotové energie z DS. Praxe nám ukázala, že správně navržený energetický systém v moderním domě nejenže pokryje potřeby obyvatel, ale doslova si na sebe vydělá.

Dům budoucnosti v Omicích

Jedním z příkladů je provoz domu budoucnosti v Omicích, kde jsou toky energií vhodně řízeny na základě spotových cen výkupu elektřiny, vysoce přesné krátkodobé předpovědi PVForecast dále upřesněné SkyScannerem . Bez co nejpřesnějšího odhadnu výrobu FVE v čase by nebylo možné dosáhnout optimálního využití dostupné kapacity baterie. Využití vlastních zdrojů i ekonomika celého systému se blíží optimu (i když elektřina z DS je v zimních měsících samozřejmě stále nezbytná).

 

Řízení využití elektřiny se určuje podle:

  • spotové ceny elektřiny
  • predikce výroby fotovoltaického zdroje
  • řízení spotřeby vč. vytápění a chlazení interiéru
  • dostupné kapacity úložiště

Na obrázku níže je zjednodušeně znázorněno hospodaření s elektrickou energií, kde jsou k centrálnímu systému (obsahujícímu střídač, akumulátory a chytré řízení) připojeny fotovoltaické panely, spotřebiče celé domácnosti i distribuční síť…

 

Toky energie

Konkrétní situaci v zimním období si lze přiblížit na níže uvedených grafech (vlevo jsou spotové ceny elektřiny pro jednotlivé hodiny v daném dni – v různých barvách od zelené signalizující nejnižší cenu v daném dni po červenou a fialovou s nejvyššími cenami), vpravo pak očekávaná spotřeba domácnosti (modře), produkce FV (žlutě), dodávka z akumulátorů (zeleně) a odběr elektřiny z distribuční sítě (červeně).

Jedná se o údaje z 10. 12. 2022, tedy produkce FV je minimální a využití elektřiny z DS maximální, optimalizační algoritmus má tedy jednodušší rozhodování (v době nejnižší spotové ceny nabíjí akumulátory na maximum od 3:00 do 4:00 a od 22:00 – skutečně tedy dochází k maximální finanční úspoře. V celkovém rámci se pak spotřeba elektřiny během dne přesouvá  právě do období jinak nejmenší poptávky (což je pochopitelně příčinou nejnižší spotové ceny).

Samozřejmě, v ročních obdobích s větším slunečním svitem je pak systém podstatně složitější a přesná předpověď počasí pak hraje zásadní roli.

 

Zdroje:
(1) Volty: ČVUT řídí chod domu podle tržní ceny energie

(2) Dům pro budoucnost Omice:Projekt ČVUT a českých výrobců

(3) Spotové obchodování v praxi rodinného domu Omice

(4) Řídíme chod domu podle tržní ceny energie

Rodinný dům v Omicích ukazuje cestu ze současné energetické krize

Dům, který vydělává. Stačí vysloužilá baterie z auta a chytrý software | Týdeník Hrot

Projekt FENIX Group
Inteligentní rodinný dům v Omicích u Brna