Close

13. 3. 2023

Veletrh Ampér 2023 – Zlatý Amper

Soutěž Zlatý Amper 2023 – ocenění velkokapacitního průmyslového úložiště SAS

Ve dnech 21. – 23. 3. se konal 29. ročník veletrhu Amper. Jako jeden ze čtyř vítězů Zlatý Amper byl oceněn také Fenix Trading s.r.o., náš blízký spolupracovník na projektech využití, měření a řízení fotovoltaických systémů a systémů akumulace elektřiny. V letošním ročníku bylo oceněno průmyslové řešení velkokapacitního úložiště SAS.

Atmosféra Amperu 2023 při předání cen ilustrují nejlépe fotografie:

Vývoj a předchůdci SAS

Cesta k oceněnému systému počala už roku 2017 při úzké spolupráce dvou účastníků projektu Zeta – UCEEB a AERS s.r.o. – s cílem zdokonalení lokální předpovědi osvitu a řízení bateriového úložiště s fotovoltaickým zdrojem na základě historické spotřeby. Cíl byl realizován na jedné straně projektem předpovědi osvitu PVForecast a jeho napojení na systém lokálního řízení bateriového úložiště, resp. jeho dílčích částí Skyscanner, agregátor snímkovače oblohy, Koncept a výsledky užití zpětnovazebního učícího algoritmu predikce počasí pro FV systémyŘídicí jednotka pro řízení spotřeby.

 

Následně byl od r. 2019 řešen projekt Řízení bateriových úložišť pro aplikace v průmyslu v souladu s požadavky odběratele a distribuční sítě , opět ve spolupráci UCEEB s AERS s.r.o. v Programu Zeta. Cílem bylo mapovat energetické potřeby průmyslových provozů. Na základě znalosti těchto profilů, tarifů energií a požadavků na kvalitu sítě bylo hledat pomocí simulací způsoby řízení akumulátorů jako balančního energetického prvku, s úspěšnými výsledky ověřená technologie Systém komplexního řízení průmyslového bateriového úložiště je technologie určená pro efektivní řízení primárně velkých bateriových systémů v průmyslu s užitím vzdáleného řízení a pomocných služeb, a sw bateriového systému a strategie jeho řízení v průmyslových komplexech je poskytování energetických rezerv pro krytí výkonových špiček. Zejména správné dimenzování bateriového úložiště a nasmlouvání výkonových kapacit dodavatelské energetické sítě je klíčové pro ekonomický a v neposlední řadě také ekologický smysl celého řešení. Účelem software je umožnit kvalifikovaný návrh parametrů bateriového úložiště a související infrastruktury na základě matematických výpočtů a tento návrh ověřit realistickou simulací provozu tohoto systému za použití měřených dat spotřeby,

Aplikace a průmyslové využití SAS v reálu

Na obrázcích níže je budova Fenix v Jeseníku, kam byla v r. 2017 jednotka SAS instalována.Dalším projektem SAS bylo v březnu 2020 zprovozněné zařízení 200 kWp FV elektrárnou a 204 kWh úložistěm pro Strojírny Rumburk s.r.o. Obecně k projektu SAS.

A nejnovějším projektem SAS je all-in-one řešení s kapacitou úložiště 328 kWh a výkonem až 300 kW, ve spolupráci AERS, Škoda a IBG. Tentokrát není systém cílen na dorovnávání odběrových špiček v průmyslu, ale pro vysokorychlostní nabíječky elektromobilů, prozatím u dealerství vozů Škoda.

 

Zdroje:

Řízení bateriových úložišť pro aplikace v průmyslu v souladu s požadavky odběratele a distribuční sítě
Pracovní skupina hodnotila rok provozu budovy Fenix Trading v Jeseníku
Pilotní aplikace SAS v Jeseníku
AERS a IBG Česko ve spolupráci se Škoda Auto vyvinuli kontejnerové bateriové úložiště za použití second-life baterií z elektromobilů
Velkokapacitní bateriové úložiště SAS
Ocenění ZLATÝ AMPER 2023
Amper 2023
TAČR: Prediktivní řízení bateriového úložiště s fotovoltaickým zdrojem založené na cloudové službě předpovědi osvitu