Close

2. 5. 2019

Prezentace na konferenci DISP’19 Oxford

Ve dnech 29. a 30. dubna jsme navštívili mezinárodní konferenci Renewable Energy and Smart Grid Forum RES’19, pořádanou St Hugh’s College, University of Oxford. Zde jsme prezentovali příspěvek s názvem „All-Sky Imaging: A way to Increase Solar Irradiance Forecasting Resolution and Accuracy“.

Prezentován byl především u nás vyvíjený Sky-Imager a výsledky analýzy zpřesnění předpovědi, které poskytuje v krátkodobém časovém horizontu. Prezentovány byly i ostatní výsledky úspěšnosti předpovědi osvitu, ale důraz byl kladen na pokročilé obrazové zpracování snímků oblohy, které jsou dále využity k předpovědi zakrytí oblohy a určení produkce fotovoltaických systémů v čase.

Prazentace je k dispozici v PDF.