Close

Hardware

Snímkovač oblohy

12. 12. 2018 Hardware, Novinky

Zkompletovali jsme a uvedli do provozu funkční vzorek zařízení pro intervalové snímkování denní oblohy (sběr snímků, jejich předzpracování a odesílání na výpočetní server) – snímkovače oblohy. Zařízení se skládá z IP kamery, Rapberry Pi a agregačního software. Umístění Zařízení je [klikněte zde…]