Close

7. 12. 2022

Horizon Europe ARV Karviná

Cílem ARV je demonstrovat a ověřit atraktivní, odolná a cenově dostupná řešení pro CPCC (klimaticky pozitivní cirkulární komunity), která výrazně urychlí hloubkové energetické renovace a zavádění energetických a klimatických opatření ve stavebnictví a energetice.

K demonstračním projektům patří v České republice Karviná, v ostatních zemích Oslo v Norsku, Sønderborg v Dánsku, Utrecht v Nizozemsku, Palma de Mallorca ve Španělsku a Trento v Itálii.

Tématické oblasti projektu jsou zaměřeny na:

1) Efektivní plánování a realizace CPCC,
2) Zapojení občanů, životní prostředí a pohoda,
3) Udržitelný re(design) budov
4) Výrobní a stavební pracovní postupy šetrné ke zdrojům,
5) Integrované obnovitelné zdroje a skladování,
6) Energetický management a flexibilita,
7) Monitorování a hodnocení,
8) Obchodní modely, finanční mechanismy, politika a využívání,
9) Komunikace, šíření informací a oslovování zúčastněných stran.

https://www.uceeb.cz/cz/arv-klimaticky-pozitivni-cirkularni-komunity-cpcc/

Projekt je financován z iniciativy Green Deal a spadá do rámcového programu EU Horizont 2020.

 

ARV Karviná

Pro maximálně efektivní řešení ARV v Karviné byl na střeše nedaleké střední školy nainstalován kompletní systém PV NowcastSkyImager.  Ty spolupracují jednak na měření intenzity osvitu v libovolném čase, ale také díky snímkování oblohy lze odhadnout, jak časté je v kterých místech zastínění oblačností. Z těchto informací pak lze optimalizovat umístění a sklon fotovoltaických panelů a zvolit nejvhodnější kapacitu baterie.

V současné době již probíhá dlouhodobý sběr dat (z připojené meteostanice se také sbírají údaje o směru a rychlosti větru a srážek), z nichž pak bude konkrétní podoba projektu vycházet.