Close

Předpověď osvitu

Předpověď slunečního osvitu s celorepublikovým pokrytím

Mapa osvitu ČR

Předpověď produkce fotovoltaických elektráren

Kvalitní předpověď produkce s celorepublikovým pokrytím

Předpověď výroby

Trackování oblačnosti

Počítačové vidění nám zpřesňuje predikci osvitu

Sky Scanner

Předvídáme budoucnost

Předpovídáme sluneční osvit a z něj počítáme produkci energie


Sluneční osvit

Předpovídáme intenzitu slunečního záření pro libovolný bod v České republice až na 5 dní dopředu v hodinových intervalech.

Pracujeme hned s několik různými zdroji satelitní predikce, což zaručuje robustnost a celkovou spolehlivost služby. Dlouhodobě sledujeme vývoj světelných podmínek v různých lokalitách ČR a učíme se z nich.

Predikci dokážeme dále zpřesňovat až na minutové intervaly za pomoci přídavného senzoru osvitu nebo nově za pomoci kamerového snímače oblohy.


Výroba

Predikované hodnoty osvitu poskytujeme jako on-line službu vhodnou zejména pro řídící systémy fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť. Na základě předpovědi osvitu lze s určitou přesností vypočítat množství vyrobené energie danou fotovoltaickou elektrárnou a odvodit průběh výroby v čase.

Díky predikci osvitu může algoritmus inteligentního řízení bateriového úložiště zvolit vhodnou strategii hospodaření s energií a maximalizovat tak místní využití energie produkované fotovoltaickou instalací.

Používáme lokální PLC, které se stará jak o komunikaci s výpočetním serverem, tak o přepočet osvitu na výrobu. Adaptivní algoritmus dokáže při predikci průběhu výroby a množství vyrobené energie zohlednit specifika dané fotovoltaické instalace. 


Poskytované služby

Online předpověď na míru Vašim potřebám.

PV Forecast

Místně specifická předpověď osvitu pro libovolné místo v České republice.

  • 1h rozlišení
  • předpověď na 5 dní

Délka předpovědi je až 5 dní dopředu v hodinových krocích. Služba je založena na několika na sobě nezávislých zdrojích, čímž je zajištěna její spolehlivost.

Sužbu poskytujeme ZDARMA. Jediné co od Vás potřebujeme, je poloha místa, pro které chcete stahovat předpověď.

Poptat
PV Nowcast

Zpětná vazba z lokálně instalovaného senzoru osvitu zvyšuje přesnost v krátkodobém horizontu.

  • rozšíření PV Forecast
  • 15min rozlišení
  • zpřesnění předpovědi na 8h

Pro co největší přesnost, je možné v místě, pro které je předpověď počítána, nainstalovat senzor intenzity slunečního ozáření a tím zajistit zpětnou vazbu pro náš algoritmus. Ten se pak postará o významné zpřesnění předpovědi pro danou lokalitu.

Poptat
Sky Scanner

Celodenní snímání oblohy s počítačovým viděním umožňuje v dané lokalitě předpovídat vývoj oblačnosti s vysokou přesností.

  • rozšíření PV Forecast
  • rozlišení 1min
  • vysoká přesnost na 20min-1h

Novinkou je pak možnost instalace zařízení pro snímání oblohy, které odesílá snímky na naše výpočetní servery, kde se počítá detailní a velmi přesná předpověď pro danou lokalitu.

Poptat

Novinky

Na čem v poslední době pracujeme.

Ušetřete kolem 15-20% energie

Předpověď slunečního osvitu a navazující simulace energetické bilance objektu umožňují volit sofistikovanou strategii hospodaření s energií.

Zadejte nezávaznou poptávku