Close

sky imager

Předpověď osvitu jako klíčový vstup pro řízení chytré energetiky

Co je chytrá energetika? Chytré sítě (Smart Grids): elektrická síť schopná efektivně propojit všechny připojené výrobce i spotřebitele. Smart grid se skládá z přenosových a distribučních soustav, které jsou vybaveny jistým stupněm inteligence – tedy schopností automatizace, komunikace a regulace. Chytré sítě z pohledu běžné domácnosti: většina domácností je a […]