Close

Omice control

   
 • 11.05.2022 zvýšena spodní hranice pro kompenzaci na 700W
 • 27.04.2022 par_GridOverflow není odteď nastavován z Matlab
 • 23.04.2022 snížení horní hranice pro kompenzaci D=80%, E=81%, spodní hranice D=20%, E=21%
 • 14.04.2022 vypnutí nucené spotřeby při plánované dodávce do sítě, dodávka v automatickém režimu (heuristika)
 • 07.04.2022 18-21h test vybíjení do sítě
 • 06.04.2022 19h test povelu Matlab->iCOOL "vybíjení do sítě", úspěšný
 • 04.04.2022 13h nastavení hladiny pro kompenzaci na hodnotu 125 EUR/MWh (odhad amortizované ceny cyklu HES)
 • 01.04.2022 2:30 HES je ve stavu OFF do 7h
 • 30.03.2022 17h - motivace řízení k včasnému nabíjení na úkor výhodného vzdáleného času
 • 23.03.2022 23h - kompenzace z HES vypnuta pro "levné" hodiny (předpoklad nabíjení HES, EV, TUV)
 • 19.03.2022 11-13h nesoulad povelů z Matlab při omezení kompenzace EV, opraveno
 • 18.03.2022 11:20 - test spojení s iCOOL (test vyvolání nabíjení)
 • 18.03.2022 10h - umělá motivace řízení k vyššímu SOC i na konci výhledu
 • 16.03. 2022 20h - oprava reakce na nabíjení EV, výpadek komunikace iCOOL
 • 16.03. 2022 10h - optimalizace ohodnocení toků energie cenou DT
 • 14-03-2022 20h - odhad SOC; 15-03 7h opraveno zpět, bez odhadu SOC (opět přerušovalo nabíjení po 10min)
 • 13-03-2022 6-7h - bug v řízení, nesprávně vyhodnoceno nabíjení
 • 11.03.2022 10h - update řídícího algoritmu (interval: 10min OTE, 5min EV)
 • 08.03.2022 10h - interval řízení změněn dočasně (kvůli ladění) na 1h
 • 01.03.2022 večer - doplněna předpověď spotřeby
 • 18.02.2022 večer - přidán reálný PV forecast
 • 16.02.2022 upraven typický profil spotřeby užití pro řízení (data z HES od P.Bubika)
 • 11.02.2022 v noci se řízení na straně UCEEB zaseklo, 7:40 opraveno
 • 09.2.2022, 22:00 / spuštěn zjednodušený MPC alg. pro řízení