Close

Omice control

 

 

 • 1.9.2022 aktualizován parametr pro výpočet amortizované ceny cyklu baterie
 • 17.08.2022 adaptace na „charge=-1/0/1“; odladění režimu „ne-kompenzace“ pro nabíjení auta
 • 16.08.2022 zmírnění podmínky pro cílové SOC
 • 09.08.2022 zohlednění zbývajícího času uvnitř hodiny
 • 26.07.2022 spuštěn genetický algoritmus (17:44)
 • 16.07.2022 oprava trafostanice Buštěhrad, výpadek řízení UCEEB mezi 3-17h
 • 11.05.2022 zvýšena spodní hranice pro kompenzaci na 700W
 • 27.04.2022 par_GridOverflow není odteď nastavován z Matlab
 • 23.04.2022 kompenzace v cenách pod 125 EUR/MWh snížena na D=80%, E=81%, jinak D=20%, E=21%
 • 14.04.2022 vypnutí nucené spotřeby při plánované dodávce do sítě, dodávka v automatickém režimu (heuristika)
 • 07.04.2022 18-21h test vybíjení do sítě
 • 06.04.2022 19h test povelu Matlab->iCOOL „vybíjení do sítě“, úspěšný
 • 04.04.2022 13h nastavení hladiny pro kompenzaci na hodnotu 125 EUR/MWh (odhad amortizované ceny cyklu HES)
 • 01.04.2022 2:30 HES je ve stavu OFF do 7h
 • 30.03.2022 17h – motivace řízení k včasnému nabíjení na úkor výhodného vzdáleného času
 • 23.03.2022 23h – kompenzace z HES vypnuta pro „levné“ hodiny (předpoklad nabíjení HES, EV, TUV)
 • 19.03.2022 11-13h nesoulad povelů z Matlab při omezení kompenzace EV, opraveno
 • 18.03.2022 11:20 – test spojení s iCOOL (test vyvolání nabíjení)
 • 18.03.2022 10h – umělá motivace řízení k vyššímu SOC i na konci výhledu
 • 16.03. 2022 20h – oprava reakce na nabíjení EV, výpadek komunikace iCOOL
 • 16.03. 2022 10h – optimalizace ohodnocení toků energie cenou DT
 • 14-03-2022 20h – odhad SOC; 15-03 7h opraveno zpět, bez odhadu SOC (opět přerušovalo nabíjení po 10min)
 • 13-03-2022 6-7h – bug v řízení, nesprávně vyhodnoceno nabíjení
 • 11.03.2022 10h – update řídícího algoritmu (interval: 10min OTE, 5min EV)
 • 08.03.2022 10h – interval řízení změněn dočasně (kvůli ladění) na 1h
 • 01.03.2022 večer – doplněna předpověď spotřeby
 • 18.02.2022 večer – přidán reálný PV forecast
 • 16.02.2022 upraven typický profil spotřeby užití pro řízení (data z HES od P.Bubika)
 • 11.02.2022 v noci se řízení na straně UCEEB zaseklo, 7:40 opraveno
 • 09.2.2022, 22:00 / spuštěn zjednodušený MPC alg. pro řízení