Close

Jeseník control

  • 24.06.2022 limit nákupu ze sítě 125 EUR/MWh, hlídání rozdílu prodej-nákup > 175 EUR/MWh
  • 20.05.2022 vazba výběru hladin na předpověď FVE a uživatelem definované meze SOC
  • 13.05.2022 nasazení na virtuál, odesílání dat do AERS cloud
  • 28.04.2022 varianty návrhu hladin – plovoucí okno výhledu, výběr hladin rozsahem/pořadím  (FLX, WIN)
  • 13.04.2022 12h test implementace v režimu demonstrace