Close

6. 10. 2022

Energetika Jižní Austrálie

Energetická soustava Austrálie prochází masivním přechodem od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům. V kontextu nízké hustoty zalidnění je problematika energetiky na tomto kontinentě velmi specifická. ČVUT UCEEB ve spolupráci s Energocentruem spojilo síly s Powertech Energy s cílem využít plného potenciálu fotovoltaických instalací za pomoci predikce energetické produkce PV Forecast.

V souvislosti s nadcházejícím veletrhem All-Energy Australia od 26. října 2022 v Melbourne se intezivně zajímáme o klimatické podmínky v oblasti Adelaide, která se stane první oblastí v Austrálii pokrytou inovovanou predikcí osvitu PV Forecast. Pro bližší seznámení zde uvádíme shrnutí informací o vývoji energetiky v Austrálii v rámci poslední dekády, zaměřené obzvláště na oblast Adelaide, která je uváděna mnoho posledních let za vzor využití obnovitelných zdrojů (a také v souvislosti se spoluprací na PVForecast s tamní společností Powertech).

Lokalita

Adelaide je hlavním městem Jižní Austrálie na břehu zálivu Svatého Vincenta s 1,3 milionem obyvatel a rozlohou 1826,9 km2 – počtem obyvatel je tedy srovnatelná s Prahou, rozlohou však je čtyřnásobná.

Základní data o energetické situaci

  • Vývoj spotřeby uhlí

V grafu níže je zachycen graf spotřeby uhlí (v TOE – tunách ropného ekvivalentu s výhřevností 41,868 GJ) v letech 2009 – 2018 (1). Z něj je zřejmý odklon od spalování uhlí. V rámci dat z roku 2018 měla Čína spotřebu:  1906,725 milionů TOE, USA  317,010 milionů TOE, Rusko 88,032 milionů TOE, Španělsko  11,119 milionů TOE nebo Česká republika 15,749 milionů TOE (1).

Austrálie jako celek pak k r. 2021 pokrývala 51% výroby elektřiny z uhlí (12).

Seznam všech zdrojů, které jsou nebo budou provozovány v Austrálii, je zde (10).

  • Blackouty

V souvislosti se snižováním  spotřeby uhlí pro energetické účely Austrálie by se dalo předpokládat snížení stability přenosové soustavy vedoucí přinejhorším k blackoutu.  Dne 28. září 2016 k němu v Jižní Austrálii skutečně došlo, ovšem v důsledku vichřice, kdy větrné elektrárny musely být odpojeny kvůli příliš silnému větru (2).

K dalším výpadkům v důsledku bouře došlo 27. prosince 2016, 9. února 2017 naopak v důsledku vlny veder, kdy poptávka fyzicky převýšila nabídku elektřiny, ale provozovatel záložní plynové elektrárny ji do provozu neuvedl (údajně kvůli nedostatečné finanční motivaci). (2)

Nyní o cca 6 let později je stále nejisté, zda byla systémová řešení  následující  po blackoutech z r. 2016 dostatečně efektivní, protože uhelné zdroje používané v obdobích nedostatku elektřiny z větrných a fotovoltaických elektráren se dostatečně nemodernizují a tak se zvyšuje riziko kaskádového selhání, jako v únoru 2017. (3, 4)

Plánovaným řešením stabilního provozu tak je budování nejen bateriových systémů, ale také přečerpávacích elektráren. (9)

  • Obnovitelné zdroje v Austrálii

Od r. 2016 do r. 2020 vzrostl instalovaný výkon větrných a fotovoltaických elektráren pětinásobně na 6,3 GW v r. 2020. (5)

Dále jsou realizovány pokročilé projekty, jako produkce zeleného vodíku z OZE v  Hydrogen Park South Australia (HyP SA), kde k 29. srpnu 2022 bylo pomocí 1,25MW elektrolyzéru vyprodukováno prvních 370 kg zeleného vodíku (6). Vodík je určen částečně pro průmysl a vodíkové automobily, částečně jako 5% obohacení zemního plynu distribuční soustavy. (6)

Úmyslem tohoto systému bylo, že elektrolyzér využívá elektrickou energii jen tehdy, když je jí přebytek.

Níže lze z grafu vyčíst změnu struktury zdrojů elektrické energie Jižní Austrálie mezi roky 2005 – 2020: (7)

Je zřejmé, že uhelné elektrárny jsou od r. 2017 vypnuté, zatímco se zvyšuje podíl OZE až k 60% v r. 2020 (12), tedy že se jejich podíl během 5 let zvýšil o dvě třetiny.

V rámci energetického profilu Austrálie jako celku pak byl k r. 2017 podíl OZE na celkové výrobě elektřiny  17,3% – čili na méně než polovině oproti Jižní Austrálii. (13)

Jižní Austrálie má plán dosáhnout 100% energie z obnovitelných zdrojů do r. 2030. (8)

Součástí těchto plánů jsou investiční pobídky malých i velkých projektů, např. – s podporou vlády – mohou mít zákazníci v rámci virtuální elektrárny Jižní Austrálie (SA VPP) doma nainstalovány solární panely a bateriový systém Tesla Powerwall se zvýhodněnou cenou elektřiny, kdy je tento systém v jejich domácnosti využíván částečně jako zdroj elektřiny z FV, částečně pak jako součást detašované zálohy sítě.

(8)

Zajímavý vývoj ve využití OZE zaznamenává graf níže:

(11)
Začala se využívat geotermální energie, biomasa od r. 2004 v podstatě stagnuje, podobně také hydroelektrárny (oproti záměrům vlády), prudce se však rozvíjí produkce elektřiny z větrných a fotovoltaických zdrojů.

Odkazy a zdroje

(1) 2018       Australia Coal Consumption 1965 – 2018               https://www.ceicdata.com/en/indicator/australia/coal-consumption

(2) 2016       2016 South Australian blackout https://en.wikipedia.org/wiki/2016_South_Australian_blackout#Restoration

(3) 2022       South Australia has already had an energy crisis like this, but it seems there are still lessons to be learned        https://www.abc.net.au/news/2022-06-18/energy-crisis-analysis/101157434

(4) 2017       Jižní Austrálie, kraj bez baseloadu a po sérii blackoutů  https://oenergetice.cz/zahranicni/jizni-australie-kraj-bez-baseloadu-serii-blackoutu

(5) 2020       OZE 2016-2020                  https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/rozvoj-obnovitelnych-zdroju-australii-pristich-letech-nejisty

(6) 2022      Renewable hydrogen produced at Hydrogen Park South Australia        https://renewalsa.sa.gov.au/news/hyp-sa-hydrogen-plant-ready-industry-supplier/

(7) 2021       7 renewable energy lessons from South Australia        https://www.weforum.org/agenda/2021/06/renewable-energy-south-australia-climate-change/

(8) 2022       Leading the green economy      https://www.energymining.sa.gov.au/industry/modern-energy/leading-the-green-economy

Solar, batteries and smarter homes       https://www.energymining.sa.gov.au/industry/modern-energy/solar-batteries-and-smarter-homes

(9) 2017       baterie + přečerpávačky              https://ekonomickydenik.cz/australie-deseti-let-jen-elektrina-obnovitelnych-zdroju/

(10) 2022    List of proposed power stations in Australia        https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_proposed_power_stations_in_Australia

(11) 2021     Renewable energy in Australia https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Australia

(12) 2017     energ. profil Austrálie        https://www.mzv.cz/sydney/cz/obchod_a_ekonomika/x2018_02_08_energeticky_profil_australie_2017.html

(13) 2022     vlivy na energetiku         https://energozrouti.cz/z/solarni-boom-v-australii-snizuje-emise-zeme-ale-i-nadale-patri-mezi-nejvetsi-znecistovatele-spalovanim-uhli

(14) 2022     veletrh, akt.energetický mix      https://www.kurzy.cz/zpravy/662849-vyzva-k-ucasti-na-veletrhu-all-energy-australia-od-26-rijna-2022-v-melbourne/

 

powertechenergy https://www.powertechenergy.com.au/energy