Close

12. 3. 2019

Prezentace na veletrhu Amper 2019

Dne 21. března prezentujeme snímač oblohy na fóru atumatizace, které se koná ve stánku časopisu Automa V 4.16. Téma přesně zní:

Předpověď výroby fotovoltaických systémů pomocí skyimageru

Představení různých typů předpovědí intenzity slunečního záření používané pro stanovení produkce fotovoltaických systémů. Předpověď slunečního záření je nezbytná při řízení bateriových systémů i při obchodování s energií z fotovoltaických elektráren. Kromě obvyklých typů predikce bude představena metoda nově vyvinutá na ČVUT UCEEB využívající snímkování oblohy v reálném čase. (Vladislav Martínek, ČVUT UCEEB)

Prezentace ke stažení [PDF].