Close

12. 11. 2018

Agregátor snímkovače oblohy

Vyvinuli jsem software pro intervalové snímkování denní oblohy (sběr snímků, jejich předzpracování a odesílání na výpočetní server). Software je určen pro přídavné zařízení k IP kameře.

Je ke stažení na adrese GitHubu pro UCEEB: https://github.com/UCEEB/Sky-Imager-Aggregator

Samostatný software je implementovaný v jazyce Python. Software je určen pro zařízení Raspberry Pi. Zamýšlené využití předpokládá funkční spojení s IP kamerou a připojení do sítě internet. Software si dokáže poradit s krátkodobým výpadkem připojení k internetu v závislosti na velikosti vnější paměti zařízení Raspberry Pi, na které je instalován, čímž je zabezpečeno kontinuální snímání.

Účel a funkce

Systém pro předpověď osvitu založené na snímkování oblohy používá tzv. Sky Imager, což je zařízení složené typicky z panoramatické IP kamery a zařízení typu Raspberry Pi. Sky Imager Aggregator je obslužný software běžící na Raspberry Pi.

Cílem vyvinutého software je získávat snímky oblohy v předem definovaných intervalech a časovém rozmezí. Tyto snímky jsou předzpracovány zejména aplikací předefinované masky, která odfiltruje nežádoucí (typicky statické) objekty ze snímku.

Snímky jsou dále odesílány na výpočetní server k dalšímu zpracování přes zabezpečené rozhraní. Pokud se snímek nepodaří odeslat je uložen do vnější paměti zařízení k pozdějšímu odeslání. Software v kombinaci se zařízením tak značně zvyšuje odolnost snímání proti výpadkům internetového připojení. Je tak zajištěno dlouhodobé kontinuální snímání, což je významné pro vývoj a testování předpovědních algoritmů.

Parametry

Software je určen pro instalaci na zařízení typu Raspberry Pi. Předpokládá se, že Raspberry bude připojeno k síti internet a že bude zároveň propojeno s IP kamerou. Nastavení síťového rozhraní směrem k IP kameře je dáno nastavením samotné kamery (pevná IP adresa, subnet maska), které musí korespondovat s nastavení použitého rozhraní na Raspberry Pi. Napájení kamery může vyžadovat POE injektor.

Nastavení běžných parametrů je dáno konfiguračním souborem config,ini, který se nachází v adresáři config. Více podrobností naleznete v dokumentaci projektu ne webu: https://github.com/UCEEB/Sky-Imager-Aggregator/tree/master/doc.